4 metoder för att förbättra ljudnivån på kontoret med Sombra i Malmö

De flesta större företag har förkastat idén med helt öppna kontorslandskap sedan en tid tillbaka. Detta på grund av olika skäl, varav försämrad ljudnivå och koncentrationsförmåga är några. Däremot använder man sig fortfarande av bås eller arbetsstat…

Läs mer

Välj rätt metod för att förbättra akustiken

När det gäller att förbättra akustik och ljudmiljö i en lokal finns det många olika valmöjligheter och arbetsmetoder, vissa bättre än andra. Ljuddämpning kontor Ett kontor där ljudet får studsa fritt mot väggar och tak ger ofta upphov …

Läs mer

Förbättrad akustik på arbetsplatsen med väggabsorbenter i Stockholm

Bra kontors- och arbetsplatsakustik är en precis lika viktig del av inredningen som belysning, värmesystem, ergonomi och luftkvalitet. En arbetsplats som faktiskt tar hänsyn till att skapa en god akustisk kan njuta av fördelarna av en ökad produktiv…

Läs mer

Ljudabsorberande material och deras funktion

Oönskade och störande ljud i arbetsmiljön kan distrahera personalen och leda till minskad effektivitet. Ett stort problem idag när många företag väljer att ha öppna och stora kontorslandskap. Sådana upplägg uppmuntrar visserligen till samarbete och …

Läs mer

Välj rätt metod för att förbättra akustiken

När det gäller att förbättra akustik och ljudmiljö i en lokal finns det många olika valmöjligheter och arbetsmetoder, vissa bättre än andra.   Ljuddämpning kontor Ett kontor där ljudet får studsa fritt mot väggar och tak ger ofta upphov …

Läs mer

Ljudabsorbtion

Vi vistas dagligen i högljudda och bullriga miljöer, och därför kan våra öron ibland behöva en paus. Det är visserligen svårt att värja sig mot bullrig trafik eller barnaskrik på restaurangen, men i det egna hemmet finns det lyckligtvis chans att …

Läs mer

Ljudmiljö

En bättre ljudmiljö kan öka produktiviteten och främja koncentrationsförmågan på arbetet och i skolan. Detta kan uppnås genom att välja och installera rätt sorts produkter som förbättrar akustiken i din omgivning. Idag har många barn svårt att …

Läs mer

Fördelar med att använda väggabsorbenter

En stor del av det omgivande ljud du upplever i ett rum kommer från ljud som studsar från tak, golv och andra hårda ytor i rummet. Till följd av detta blandas eko med direkt ljud, vilket orsakar en dålig akustik med mycket sorl och störande ljud. …

Läs mer

Snygga takabsorbenter i Malmö från Kamak

Att förbättra ljudmiljön i ett rum behöver inte nödvändigtvis innebära att interiören i ett rum blir mindre attraktiv, tvärt om kan man använda ljudabsorbenter som dekoration och något som förbättrar såväl akustik som utseende. Gemensamt för alla …

Läs mer

Produkter för en bättre akustikmiljö i Stockholm

Att förbättra ett vanligt fel som görs vid konstruktionen av byggnader och lokaler är att man inte funderar eller tar hänsyn till akustiken. För att uppnå bästa trivsel och arbetsmiljö krävs det lämpliga åtgärder för att skapa en bra ljudmiljö. I en …

Läs mer

Ljudabsorbenter att montera i taket

På ett företag är det viktigt att förutsättningarna är de bästa för att de anställda ska kunna utföra ett bra arbete och kunna vara effektiva. En viktig aspekt att ta hänsyn till i arbetsmiljön är akustiken i de lokaler som används för arbetet. En …

Läs mer

Ljuddämpning kontor i Göteborg

Ljud färdas snabbt och i hem, lokaler eller på arbetsplatser kan vissa ljus upplevas som störande. Störande oljud kan tex vara buller, ljudet av röster, telefoner som konstant ringer, surr eller eko. På arbetsplatser är vikten av en bra ljudmiljö …

Läs mer

Akustik i Göteborg

Akustik är något som är viktigt i det vardagliga livet. Fram tills nyligen var akustik något som bara hörde ihop med arkitektur och byggnader. Nu är det däremot vanligt att akustiken används för att skapa en bättre arbetsmiljö eller en trevlig …

Läs mer

Öka produktiviteten genom en bra akustikmiljö Göteborg

Termen rumsakustikdesign syftar på det arbete och de åtgärder som görs för att förbättra ljudmiljön i ett rum. Det finns flera företag som har specialiserat sig på rumsakustikdesign och ljudisolering och även företag som erbjuder olika produkter som …

Läs mer

Nu kan du använda akustikplattor för att åstadkomma en trivsam miljö utan oljud

När man inreder en lokal finns det olika delar att ta hänsyn till. En av dessa delar är akustiken. En god akustik är en viktig faktor för att ett rum eller en lokal ska vara trivsam att vistas och framför allt arbeta i. Med rätt material och …

Läs mer

4 fördelar med ljuddämpande skärmväggar på kontoret

Moderna kontor är ofta designade med stora ytor och öppna kontorslandskap för att göra det lättare för de anställda att samarbeta och känna gemenskap. Detta innebär dock en del hinder då dessa samarbeten, diskussioner och telefonsamtal runt om …

Läs mer

Absorbenter i Stockholm skapar bättre akustik

Absorbenter är ljudförbättrande element som används för att kontrollera ljudnivån i ett rum och minska oönskat ljud. Tack vare en utveckling av designen fyller de numera två syften: att förbättra ljudmiljön i ett rum och att göra det mer attraktivt …

Läs mer

Takabsorbenter i Göteborg

Akustiken i ett rum kan förbättras avsevärt med hjälp av akustikkorrigerande element som exempelvis ljudabsorbenter. Absorbenter finns för tak- och väggmontering och är inte bara funktionella utan kan även vara dekorativa och fylla ett estetiskt …

Läs mer

Ljudabsorbenter och undertak Malmö

Akustikpaneler Akustikpaneler är vanliga i skolor, offentliga lokaler och möteslokaler. Det är sådana ytor och lokaler där ljudnivån kan bli hög och där det finns ett behov av att ljudet är klart och tydligt. Dessa paneler ger en bra ljuddämpan…

Läs mer

Ljuddämpning i Stockholm

Ljudvågor förekommer i nästan alla utrymmen inomhus. När ljudvågor reflekteras och studsar mot väggar orsakas ofta oönskade ljud, som ekon, som gör det svårt att uppfatta önskade ljud. Det kan även påverka trivseln eller hälsan för dem som vistas i …

Läs mer