Effektiva väggabsorbenter i Stockholm och andra städer

Många tänker kanske att absorbenter mest hör hemma i industrier eller andra uppenbart bullerdrabbade miljöer. Men faktum är att det finns många olika former av  effektiva akustiklösningar  som kan göra stor nytta i alltifrån kontorsutrymmen, skolor …

Läs mer

Ljudabsorberande material – med fokus på miljö

Det huvudsakliga syftet med ljudabsorberande väggskivor är naturligtvis att förbättra akustikmiljön i ett rum eller på ett kontor. En annan central faktor i tillverkningen av absorbenter är också att de ska vara miljövänliga och inte innehålla lim, …

Läs mer

Rockfon Color-all - En akustikskiva i många olika kulörer

Letar du efter något annat än vita undertaksplattor?  Då kan Rockfon Color-all vara något för dig. Det är en dekorativ akustikskiva som kommer i 34 olika färger för att kunna välja den färg som passar just dina undertaksplattor. Akustikskiva…

Läs mer

Fördelar som kommer med produkter för en bättre akustikmiljö

Att montera ljudabsorberande paneler och takplattor på din arbetsplats är en bra början mot att skapa en hälsosam akustikmiljö och lägre nivå av omgivande ljud och buller. För precis lika viktigt som det är med möbler och belysning för att skapa …

Läs mer

Satsa på stilsäker akustik i Göteborg

Benämningen  akustikplattor  för inte direkt tankarna till färgstarka, väldesignade och interiörsanpassade produkter. Tvärtom är det lättare att se klassiska och standardutformade vita plattor framför sig. Inte så underligt. Länge var det dessa …

Läs mer

Akustikplattor – för bättre säkerhet

Akustiktak är en vanlig lösning för företag, fastighetsägare och andra som vill komma tillrätta med bullriga ljudmiljöer. Förutom att sådana tak förbättrar akustikmiljöerna så kan de också skräddarsys just efter lokalernas unika behov, och du som …

Läs mer

PARAFON Step - En akustikskiva utöver det vanliga

Har ni inte redan hört talas om PARAFON Step direct eller PARAFON Step for grids kommer ni säkert snart att se den på en restaurang eller i en butik nära er. Denna akustikskiva har tagit landet med storm, med sin snygga design och enkla montering …

Läs mer

Akustikundertak för öra, öga och miljö

Det byggs mer och mer i Sverige idag, och alla nybyggnationer omfattas per automatik av strikta riktlinjer för miljöcertifiering. För att byggnader ska få sägas vara miljöcertifierade måste de vara byggda på ett energi- och resursbesparande sätt där …

Läs mer

Ett akustikundertak kan förbättra klassrumsmiljön

Störande och höga ljudnivåer kan innebära ett stort problem för lärare och elever som dagligen vistas i klassrum. Sådana omständigheter påverkar individers arbetsro och effektivitet negativt och medan eleverna riskerar få svårare att koncentrera sig …

Läs mer

Ecophon i Stockholm – smarta akustiklösningar

Alla kontor, speciellt öppna kontorslandskap, har en viss mängd oljud att förhålla sig till varje dag. Det kan vara allt från smattrande tangentbord och småprat till puttrande kaffemaskiner och musik. För att reducera dessa ljud och förbättra …

Läs mer

Ljuddämpande tak som främjar ljudmiljön

Många företag väljer att arbeta i ett öppet kontorslandskap. Det öppna kontoret är en miljö som ska främja samarbete mellan kollegor, men som också kan effektivisera arbetsflöde och kommunikation på en arbetsplats. Men det finns inte bara positiva …

Läs mer

4 metoder för att förbättra ljudnivån på kontoret med Sombra i Malmö

De flesta större företag har förkastat idén med helt öppna kontorslandskap sedan en tid tillbaka. Detta på grund av olika skäl, varav försämrad ljudnivå och koncentrationsförmåga är några. Däremot använder man sig fortfarande av bås eller arbetsstat…

Läs mer

Välj rätt metod för att förbättra akustiken

När det gäller att förbättra akustik och ljudmiljö i en lokal finns det många olika valmöjligheter och arbetsmetoder, vissa bättre än andra. Ljuddämpning kontor Ett kontor där ljudet får studsa fritt mot väggar och tak ger ofta upphov …

Läs mer

Förbättrad akustik på arbetsplatsen med väggabsorbenter i Stockholm

Bra kontors- och arbetsplatsakustik är en precis lika viktig del av inredningen som belysning, värmesystem, ergonomi och luftkvalitet. En arbetsplats som faktiskt tar hänsyn till att skapa en god akustisk kan njuta av fördelarna av en ökad produktiv…

Läs mer

Ljudabsorberande material och deras funktion

Oönskade och störande ljud i arbetsmiljön kan distrahera personalen och leda till minskad effektivitet. Ett stort problem idag när många företag väljer att ha öppna och stora kontorslandskap. Sådana upplägg uppmuntrar visserligen till samarbete och …

Läs mer

Välj rätt metod för att förbättra akustiken

När det gäller att förbättra akustik och ljudmiljö i en lokal finns det många olika valmöjligheter och arbetsmetoder, vissa bättre än andra.   Ljuddämpning kontor Ett kontor där ljudet får studsa fritt mot väggar och tak ger ofta upphov …

Läs mer

Ljudabsorbtion

Vi vistas dagligen i högljudda och bullriga miljöer, och därför kan våra öron ibland behöva en paus. Det är visserligen svårt att värja sig mot bullrig trafik eller barnaskrik på restaurangen, men i det egna hemmet finns det lyckligtvis chans att …

Läs mer

Ljudmiljö

En bättre ljudmiljö kan öka produktiviteten och främja koncentrationsförmågan på arbetet och i skolan. Detta kan uppnås genom att välja och installera rätt sorts produkter som förbättrar akustiken i din omgivning. Idag har många barn svårt att …

Läs mer

Fördelar med att använda väggabsorbenter

En stor del av det omgivande ljud du upplever i ett rum kommer från ljud som studsar från tak, golv och andra hårda ytor i rummet. Till följd av detta blandas eko med direkt ljud, vilket orsakar en dålig akustik med mycket sorl och störande ljud. …

Läs mer

Snygga takabsorbenter i Malmö från Kamak

Att förbättra ljudmiljön i ett rum behöver inte nödvändigtvis innebära att interiören i ett rum blir mindre attraktiv, tvärt om kan man använda ljudabsorbenter som dekoration och något som förbättrar såväl akustik som utseende. Gemensamt för alla …

Läs mer