Nu kan du använda akustikplattor för att åstadkomma en trivsam miljö utan oljud

När man inreder en lokal finns det olika delar att ta hänsyn till. En av dessa delar är akustiken. En god akustik är en viktig faktor för att ett rum eller en lokal ska vara trivsam att vistas och framför allt arbeta i. Med rätt material och …

Läs mer

4 fördelar med ljuddämpande skärmväggar på kontoret

Moderna kontor är ofta designade med stora ytor och öppna kontorslandskap för att göra det lättare för de anställda att samarbeta och känna gemenskap. Detta innebär dock en del hinder då dessa samarbeten, diskussioner och telefonsamtal runt om …

Läs mer

Absorbenter i Stockholm skapar bättre akustik

Absorbenter är ljudförbättrande element som används för att kontrollera ljudnivån i ett rum och minska oönskat ljud. Tack vare en utveckling av designen fyller de numera två syften: att förbättra ljudmiljön i ett rum och att göra det mer attraktivt …

Läs mer

Takabsorbenter i Göteborg

Akustiken i ett rum kan förbättras avsevärt med hjälp av akustikkorrigerande element som exempelvis ljudabsorbenter. Absorbenter finns för tak- och väggmontering och är inte bara funktionella utan kan även vara dekorativa och fylla ett estetiskt …

Läs mer

Ljudabsorbenter och undertak Malmö

Akustikpaneler Akustikpaneler är vanliga i skolor, offentliga lokaler och möteslokaler. Det är sådana ytor och lokaler där ljudnivån kan bli hög och där det finns ett behov av att ljudet är klart och tydligt. Dessa paneler ger en bra ljuddämpan…

Läs mer

Ljuddämpning i Stockholm

Ljudvågor förekommer i nästan alla utrymmen inomhus. När ljudvågor reflekteras och studsar mot väggar orsakas ofta oönskade ljud, som ekon, som gör det svårt att uppfatta önskade ljud. Det kan även påverka trivseln eller hälsan för dem som vistas i …

Läs mer

Uppnå en bättre ljudmiljö med ljudabsorbering i Stockholm

Ljudvågor som färdas genom ett rum möter förr eller senare ett hinder. Det kan vara en vägg, ett tak, möbler eller människor. Är ytan som ljudet träffar hård och plan uppstår ofta ett studsande ljud som kan orsaka eko. Upprepade ekon gör det …

Läs mer

Skapa en bra arbetsmiljö med akustikskivor Göteborg

Ljudisolering har blivit något som används i nästan alla byggnader idag. Det används i allt från kontorslokaler och skolor till varuhus och  verkstäder med mera. Kvalitet är onekligen en av de viktigaste aspekterna vid val av ljuddämpande produkter …

Läs mer

Använd snygga ljudabsorbenter för att förbättra akustiken

Absorbenter används ofta för att förbättra ljudmiljön i ett rum. I helt slutna rum absorberas ekon och vibrationer när ljudvågorna når väggar försedda med absorbenter. Ljud förekommer överallt. I lokaler med öppna ytor kan ljudet röra sig fritt …

Läs mer

Akustiska väggar tillverkade av ljudabsorberande material

Akustik är vägen ljudet sänds i och utanför ett rum. Ljud kan vara i form av tal eller återgivet ljudet. När någon form av ljud är oönskat uppstår ett störande buller. Bra väggar av material som absorberar ljud kommer att bidra till akustisk komfort …

Läs mer

Kreativa akustikskivor för väggar

Kamak är en av Sveriges ledande leverantörer av akustikprodukter och har varit i branschen i över 43 år. Företaget har en stor bredd i sitt sortiment av akustikprodukter som de använder för att skapa bästa möjliga akustiska miljöer för sina kunder. …

Läs mer

Ljud- och väggabsorbenter i snygg design

Akustik är en mycket viktig aspekt inom design som arkitekter och designers bör ta i beaktande. När du planerar en akustisk uppbyggnad av ett rum är det viktigt att tänka på hur ljud överförs i rummet. I en bullrig miljö kan detta vara en stor …

Läs mer

Skapa en bättre akustisk miljö med ljuddämpning Göteborg

Akustiken är idag en viktig del av inomhusmiljön. Med hjälp av ljuddämpning går det att skapa en god akustisk miljö i de flesta lokaler. För att förbättra ljudmiljön i ett rum kan antingen ljudisolerande eller ljudabsorberande material användas. …

Läs mer

Skapa rätt akustikmiljö med Echophons Sombra Göteborg

I många restauranger, barer och andra sociala mötesplatser stiger ljudnivån till skadliga nivåer vilket kan få långvariga effekter för dem som vistas där. Störande ljud är något som de flesta upplever irriterande och som även kan orsaka stress. Idag …

Läs mer

4 fördelar med akustiktak på skolor

Att bibehålla en god ljudnivå är särskilt viktigt i miljöer där det är viktigt att kunna koncentrera sig. Allt för höga bullernivåer och omgivande ljud kan skapa oro och bidra till att det är svårt att höra vad de runt omkring dig säger. En sådan …

Läs mer

4 fördelar med att installera väggabsorbenter

Dålig rumsakustik i miljöer som kontor, skolor, föreläsningssalar har negativ påverkan på både koncentration och inlärning. När ljudet studsar på fel sätt eller när det blir en allt för hög ljudnivå kan det vara svårt att höra vad personen längst …

Läs mer

De 6 bästa tipsen på hur du kan förbättra din rumsakustik

Kanske är det inte något du tänker på direkt när du kliver in i ett hem eller på ett kontor, men ljud och akustik är avgörande när det kommer till komfort och upplevelsen av ett rum. Dina golv, tak och väggar, tillsammans med dina möbler och …

Läs mer