Paroc

Paroc levererar högkvalitativa produkter för akustiska miljöer

Paroc utvecklar produkter för byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement samt akustikprodukter. Råmaterialet i produkterna är sten, som sorteras och smälts ned. Den nedsmälta produkten omvandlas sedan till stenull – ett överlägset material för bra isolering, lång hållbarhet och maximalt brandskydd.

Akustik design och akustiska undertak

Design av rumsakustik innebär att rummet tekniskt anpassas till hur det ska användas, och handlar i praktiken om att förbättra ljudets sätt att röra sig inom ramarna för ett utrymme. I det faktiska arbetet med akustikdesign förhåller man sig till två olika typer av ljud, dels föredragna och dels störande. Föredragna ljud är till exempel en lärares röst i ett klassrum och musik i konserthallar. Störande ljud är bland annat oväsen och alltför kraftiga ekon. Akustikdesign framhäver föredragna ljud med hjälp av ljudtäckning medan absorberande produkter används för att skala bort oönskade ljud i en lokal.

I ett slutet rum kan ljudvågor inte röra sig fritt, de kolliderar istället med rummets väggar. Delar av ljudet absorberas av ytan och delar av det reflekteras tillbaka. Att kontrollera reflektionerna och välja en lämplig efterklangstid för varje rum är därmed akustikdesignerns viktigaste uppgift. Ljudabsorption innebär att ett ljud som träffar ett material inte reflekteras tillbaka, utan istället fångas upp och stannar av. Ljudabsorberande material är konstruerade för att absorbera ljud i form av exempelvis eko och buller som annars kan reflekteras och skapa en otrevlig inomhusmiljö.

Paroc – Stenull

För att vara en bra absorbent måste materialet vara poröst och släppa igenom luft. Dessa egenskaper har också Paroc stenull som är ett naturligt effektivt akustikmaterial med absorptionskoefficienten~0,90–1,00 (frekvenser över 500 Hz). Stenullens användbara egenskaper innebär att Paroc kan erbjuda ett stort antal akustiklösningar för många olika slags användningsområden inom interiör och i miljöer som exempelvis skolor, vårdinrättningar och industriella utrymmen.

Vi på Kamak lagerför Parocs akustiktak och undertak. Vi har dessa i vår butik i Bromma men kunder från andra delar av landet kan också köpa Parocs produkter hos oss eftersom vi levererar och säljer över hela Sverige.

Här nedan ser ni två exempelbilder på en av dom hetaste produkterna på marknaden just nu; PARAFON Step.

PARAFON Step i trapphus
PARAFON Step i restaurang